Niềm tin

Đăng ngày bởi Nguyen Van Duc

Hôm nay 17.03.2013  tại Chemnitz, BCH Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại CHLB Đức đã có buổi gặp mặt thường niên. BCH đã thảo luận và đưa ra phương hướng hoạt động Hội trong thời gian tới. Đặc biệt BCH cũng đưa ra quyết định thành lập quỹ từ thiện mang tên “Tình thương”-Một quỹ từ thiện hướng về Quê Hương Việt nam yêu dấu của ba  tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam. Ngay khi phát động, Quỹ tình thương đã được mọi người có mặt ủng hộ 250,00 €.

Tại buổi gặp mặt BCH Hội cũng đưa ra quyết định Quỹ  ” TÌNH THƯƠNG” trong thời gian tới sẽ phối hợp với Quỹ từ thiện ” TRÁI TIM CHO QUÊ HƯƠNG” phát hiện, kiểm tra và giúp đỡ nhưng hoàn cảnh éo le tại Quê nhà.

Tại buổi gặp mặt BCH cũng đã đưa ra nghị quyết buổi gặp mặt thường niên 2013 và Đại Hội lần thứ sáu sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 05.10.2013 tại Leipzig.

Speak Your Mind

*