Ban chấp hành Hội

Verein vietnamesischer Landleute in der BRD e.V.
Integration fördern, Tradition pflegen

Danh sách Ban Chấp hành khóa V 2011-2013
Hội Đồng Hương Hà Nam Ninh tại CHLB Đức

 

Hội trưởng: Nguyễn Văn Đức

Hội phó: Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Xuân Kiện, Nguyễn Trung Đảng

Cố Vấn: Trần Quang Châu, Trần Văn Muôn

Ủy viên: Nguyễn Quang Trí, Vũ Ngọc Thức, Nguyễn Văn Thuyên, Vũ Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Trung Văn, Nguyễn Xuân Định, Lê Duy Lượng, Nguyễn Văn Chỉnh, Trần Hòang Hải

Unbenannt1