Phủ Khống, điểm du lịch Ninh Bình

Phủ Khống, điểm du lịch Ninh Bình

Phủ Khống là điểm du lịch nằm trong Khu du lịch sinh thái Tràng An. Phủ Khống được dựng gần cửa Hang Khống, hướng về phía thung Khống. Cây thị nghìn năm tuổi. Đây là di tích thờ vị quan đầu triều của nhà Đinh (không rõ tên húy), hiệu vị là Đinh Công tiết [...]